{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Anasayfa
Gizlilik Politikası
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni

Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. ve “www.lacoste.com.tr” olarak, üyelerimiztarafından internet sitemize verilen bilgilerin gizliliği ve korunması hususlarında aşağıdakuralları belirtilen Gizlilik Politikası’nı benimsemiş olduğumuzu beyan ederiz.

İşbu gizlilik politikasının amacı, internet sitemizde ne tür kişisel veriler toplandığını, bukişisel verilerin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin kimlerle paylaşabileceğini,işlediğimiz kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasılkullanabileceğinizi, elektronik ticari ileti alma konusundaki onayınızı ve bu onayı nasıldeğiştirebileceğinizi ya da geri alabileceğinizi siz değerli üyelerimize açıklamaktır.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluylaİşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 SayılıElektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 SayılıTürk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere,ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüz ve hizmet standartları çerçevesinde,size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişiselverilerinizi (isim, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası,elektronik posta adresi, cinsiyet, posta adresi, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılmasıdurumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil vefakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamayayönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler hizmetlerimizdenyararlanabilmeniz amacıyla, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliğitedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Sitemizde bulunan ve sizlerden bilgi toplayan çeşitli formlar (örneğin üyelik formları ve satınalma formları), iletişim bilgilerinizi (örneğin isminiz, soyadınız, elektronik posta adresiniz,cep telefonu numarası, sabit telefon numarası ve posta adresiniz) ve demografik bilgilerinizisistemimize iletmektedir. Satın alma formlarımız ayrıca mali bilgilerin (örneğin kredi kartınumaraları) verilmesini de gerektirmektedir. Kişisel bilgileriniz, siparişlerinizi almak,ürünlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz ve ürünlerimiz hakkındapazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmekve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürünleri önermek amacıyla kullanılmaktadır.

Demografik bilgileri, sitemizi kullanıcılarımızın tercihlerini tespit etmek ve bu bilgileredayanarak size daha iyi hizmet sunabilmemizi mümkün kılacak çeşitli akıllı algoritmalarıçalıştırabilmek için kullanmaktayız. Bu bilgiler istisnalar hariç tutulmak kaydıyla, insanlartarafından incelenmemektedir.

Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek vedolandırıcılıkları önlemek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri, ödemehizmeti sağlayıcısı tüzel kişiler vb.) aracısız aktarılmasını kabul etmektesiniz. Paylaşılacakbilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlıolmamak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir. Ancak, kredi kartı işlemleri ve onayları<sitemizden bağımsız olarak, ilgili Banka ve Kart Kuruluşları ile aranızda online olarakgerçekleşmekte olduğundan, sitemiz kredi kartı bilgileri, kredi kartı şifre bilgileri gibi bilgilerigörmez ve kaydetmez. Yalnızca, kredi kartınızın ilk altı ve son iki hanesi alışverişbilgilerinize ulaşabilmek amacıyla saklanmaktadır.

“www.lacoste.com.tr”sitesine üye olduğunuz sırada tarafınıza pazarlama, reklam,bilgilendirme, indirim, tanıtım ve benzeri içerikli ticari elektronik ileti göndermek ve bubilgileri gönderimi yapan 3.kişilerle ve iş ortaklarımız ile paylaşmak için sizden açıkça onaytalep edilmektedir. Bu onay talebine olumlu yanıt vermeniz halinde, yine onayınıza göretarafınıza e-posta ve/veya kısa mesaj (sms) olarak ticari elektronik iletiler gönderilmektedir.Dilediğiniz zaman bu e-postaları ya da kısa mesajları almamak için bizimle bağlantıyageçerek bilgilendirme listemizden çıkartılmayı talep edebilir veya gönderdiğimiz e-postalarınya da kısa mesajların alt kısmında bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Sitemizden yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgileriniz ile sitemizde kayıtlı kişisel bilgileriniz,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Kullanıcı Sözleşmesi ilevermiş olduğunuz açık onay doğrultusunda, talebiniz gibi satış, pazarlama, reklam, indirim,tanıtım, bilgilendirme, iletişim ve sair ticari amaçlarla süresiz olarak kaydedilmekte,kullanılmakta, işlenmekte, iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu,işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafınızabildirilmesini, eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin olması hâlinde verilerindüzeltilmesini, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bu verilerinizindeğiştirilmesini, güncellenmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişiselverilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatiksistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halindezararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır. Sitede yer alan tarafımızaait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlardaher zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Site içerisindeki “Hesabım” bölümündenhesabınıza erişebilir, gerekli değişiklik, güncelleme, silme işlemlerini yapabilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın gerialındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren bir (1) yıl; ticari elektronik iletinin içeriği vegönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere üç (3)yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebinizüzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İnternet sitemizi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgilerinizgibi trafik bilgileriniz, güvenliğiniz ve Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamugüvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğününmevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum vekuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Sitemizde, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşaedilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleralınmaktadır. Kişisel verilerinizi depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı(SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartları kullanılmaktadır.Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla kişisel verilerinizigönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğinsağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özenigöstermeyi taahhüt etmektedir. Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucundakişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumderhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli önlemleralınacaktır.

Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmişyeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin“www.lacoste.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbuGizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerdenhaberdar olmanız için, siz değerli üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar,Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparakgüncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi “mh@erenperakende.com” e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek,talebinizin sonucu ile ilgili olarak size yazılı bilgi verilecektir. Bunun yanında, kullanıcılar,“Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ile ilgili her türlü taleplerinide “mh@erenperakende.com” e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni,
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası veİletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbulMerkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimlepaylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajlarınsağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket vebenzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeriyollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına,saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.’ninsözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Sitemizden alışveriş yapmanızı takiben, yapmış olduğunuz alışverişe ve ürün teslimatınailişkin bilgiler içeren ve periyodik olmayan bilgilendirme e-postalarını da vermiş olduğunuze-posta adresinize ileteceğiz. Bu nedenle, sitemize üye olurken verdiğiniz e-posta adresinindoğruluğunu da kabul etmiş sayılırsınız.

Çerezler

Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınıza özgün çerezler sunulmakta olup, böylecetarayıcınız diğerlerinden ayrılır ve bir sonraki ziyaretiniz için daha fonksiyonel ve zamanzaman kişiselleştirilmiş bir site ile karşılanırsınız. Çerezler, web sitesinden çıksanız dahi sabitdiskinizde kalmaya devam edebilir.

Sitemizin kullanımını geliştirmek ve sizin için daha işlevsel olmasını sağlamak, sitemizi neşekilde kullandığınızı daha iyi anlamak için yasal yükümlülüğümüz çerçevesinde işbuGizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaç ve kapsamdışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, iş ortaklarımızüçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacak şekilde çerezler kullanıyoruz.Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi,“www.lacoste.com.tr” websitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobiluygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ileverilecektir.

Ayrıca üçüncü parti dijital reklam ajansları (reklam sunum teknolojileri ortakları ve yayınortak ağları ile birlikte) aracılığıyla da üçüncü parti çerezler sunuyoruz. Üçüncü parti çerezler,üçüncü parti dijital reklam ajanslarının sitemizdeki ve kendileri ile iş birliği halinde olan diğersitelerdeki hareketlerinizi izleyip ilgi alanlarınız konusunda bilgi toplamasına; bu alanlarlailgili size banner reklamlar göstermesine olanak sağlar.

Çerezler, “www.lacoste.com.tr” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı ceptelefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesinden bağlandığınızda, internet tarayıcınıztarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgiparçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Bilgisayarınızda çerezlerin depolanması bir sonrakiziyaretinizi daha keyifli hale getirebilmek için basit ve kolay bir yol sağlar. Tarayıcınızçerezleri aldığınızda ne şekilde bilgilendirileceğinizi veya çerezleri nasıl kısıtlayabileceğiniziveya etkisiz hale getirebileceğinizi söyleyebilir. Birçok internet tarayıcısında çerezleriengelleyecek, bilgisayarın sabit diskinden silecek veya kaydetmeden önce web sitesinde çerezbulunduğunu bildirecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazlabilgi edinmek için lütfen tarayıcı talimatlarına veya yardım ekranına bakın. Ancak, bazı websayfalarımızın çerezler olmadan düzgün çalışamayacağını da unutmayın.

Çerezler sunucunuza doğrudan bizim tarafımızdan (birinci parti çerezler) ya da bizim adımızahareket eden üçüncü kişiler tarafından (üçüncü parti çerezler) sunulur. Birinci parti çerezlersitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanır, alışveriş sepetinize daha önce eklediğiniz ürünlerihatırlar. Üçüncü parti çerezler (Google Analytics hizmeti için Google Inc. tarafından sunulançerezler, reklam ajansları tarafından sunulan çerezler vs.) web sitesindeki her sayfa için tektek kullanıcı sayısı ve frekansı gibi toplu kullanım bilgilerini toplayarak sitenin hemkullanılabilirlik hem de görünümünü iyileştirme ve geliştirme yönünde referans sağlar.

Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., size özel tanıtım yapmak, promosyonlar vepazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göreiyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizive/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerleveya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileriüçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusueşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası veİletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Eren Perakende ve Tekstil A.Ş., “www.lacoste.com.tr” web sitesinde, mobiluygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturumkimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun birsüre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya“www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcıçerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı vemobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın vemobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobiluygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

“www.lacoste.com.tr” çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobiluygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, parolanızıkaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasınısağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtarançerezleri ve web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizihatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

“www.lacoste.com.tr”ye nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesiüzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobiluygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; websitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır, ilgialanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ilehedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, “www.lacoste.com.tr” websitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri,kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerikveya fırsatları bir daha sunmaz. www.lacoste.com.tr, çerezler yoluyla elde edilen bilgileriüyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

“www.lacoste.com.tr” çerezleri ayrıca; arama motorlarını, “www.lacoste.com.tr” websitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya “www.lacoste.com.tr”nin reklamverdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları sizesunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklamteknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesineve “www.lacoste.com.tr” nin reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesiuygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken,“www.lacoste.com.tr”nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü tarafçerezi yerleştirilebilir. “www.lacoste.com.tr”nin web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesiayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan GoogleAnalytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobiluygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu websitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil)Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bubilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek,“www.lacoste.com.tr” web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve websitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetlersağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğerverilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için(reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla,Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik/Kişisel VerilerinKorunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, “www.lacoste.com.tr” ile paylaşmışolduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. e-Postaadresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafındanyerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğerreklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan enkısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebooksistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b)Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesineve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşaedilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecekşekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle ŞifrelenenVerilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğinisağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncütaraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özelhedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalıprofiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.Facebook özel hedef kitleler koşulları içinhttps://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, FacebookGizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaretedebilirsiniz.

Gizlilik Tedbirlerimiz

Gizlilik Tedbirlerimiz;

Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standardı olup güvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler Internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir.

www.lacoste.com.tr, profilinizde kredi kartı numaralarınızın sadece ilk altı ve son dört hanesini saklamaktadır. Ancak siparişiniz anında kredi kartı numaranızın tamamını o an çalışmakta olduğumuz bankaya iletmek durumundayız.

Kişisel olarak tanımlanabilir müşteri bilgilerinin toplanması, saklanması ve ifşası ile ilgili olarak fiziksel, elektronik ve prosedürel koruma önlemleri kullanmaktayız. Güvenlik prosedürlerimiz, bazı durumlarda size kişisel bilgi ifşa etmeden önce kimliğinizi kanıtlamanızı talep edebileceğimiz anlamına gelmektedir.

Çalışma ve operasyon yöntemlerimiz değişim içinde olduğundan gizlilik beyanımız da zamanla değişebilir. Son değişiklikleri görmek için web sitemizi sık sık ziyaret etmeli ve bu sayfayı satın alma işlemlerinizden önce okumalısınız. Aksi belirtilmediği sürece, geçerlilikte olan gizlilik politikamız siz ve hesabınızla ilgili olarak elimizde bulunan bütün bilgiler için geçerlidir.

Eğer tüm bu açıklamalarla ya da sitemizin işleyişi ile ilgili sorularınız var ise bize sitemizdeki iletişim formundan ya da “mh@erenperakende.com” e-posta adresinden ya da “444 EREN(3736)” no.lu telefondan ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacağınızı da hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla.

Üyeliğiniz Başarıyla Tamamlanmıştır.
Tamam
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Listeyi Görüntüleyin
Favori listenize eklemek için beden seçimi yapmanız gerekmektedir