{ "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
{ "id": "", "firstName": "", "lastName": "", "gender": "", "dateOfBirth": "", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no", "phone": "" }
Anasayfa
Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni

KULLANIM KOŞULLARI

ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

1. TANIMLAR

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan; “SATICI”, Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apartmanı, NO2A/13 Ataşehir- İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. ve “www.lacoste.com.tr”adlı internet sitesini, “SİTE”, “www.lacoste.com.tr” adlı alan adında bulunan web sitesini, “ÜYE”, SİTE'ye üye olan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi, “ÜRÜN/ÜRÜNLER,” SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulacak ürünleri ifade eder

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1. SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, SATICI bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

2.2. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

2.3. ÜYE, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI'nın, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.4. Üyelik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

2.5. ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. SATICI, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. ÜYE, bu bilgilerin SATICI tarafından anılan amaçlarla kullanımına ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat eder. SATICI, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve süresiz muhafaza edebilir.

2.7. ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde SİTE'nin sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.8. ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.9. ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'nin kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir şekilde SİTE’yi kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, SATICI'ya aittir/SATICI kullanım hakkına sahiptir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. ÜYE, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.10. ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.11. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder.

2.12. ÜYE, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.

2.13. ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.

2.14. SATICI, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye erişim sağlanmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.

2.15. İnternetin açık bir ortam olması sebebiyle SATICI, ÜYE’nin hiçbir virüs veya zararlı yazılıma maruz kalmayacağını garanti etmemekle birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına gerekli teknik tedbirleri alacaktır.

2.16. SATICI, SİTE'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. SATICI, yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

2.17. SATICI, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

2.18. SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir/SATICI kullanım hakkına sahiptir. SİTE’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevirim içi olarak ya da diğer yöntemler kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

2.19. SATICI, dilediği tarihte, işbu kullanım koşullarını bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. ÜYE’nin kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devri, hükümsüzdür.

2.20. SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

2.21. ÜYE, SİTE'yi kullanmakla SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

2.22. ÜYE, kendi adına oluşturduğu üyeliği SİTE üzerinden sonlandırabilir. Üyeliğin sonlandırılması ile ÜYE’nin SİTE’ye üye olurken verdiği kendisine ait kimlik, e-posta ve telefon (GSM) bilgileri ile alışveriş yapılmaksızın geçirilen ziyaret tarihi, ziyaret saati bilgileri, satıcının tabi olduğu mevzuat kapsamındaki saklama yükümlülüğünün sona ermesini müteakip silinecektir. ÜYE, Üyeliğin sonlandırılmasından evvelce oluşturulan Sipariş Formları ve Kargo Takip Bilgileri ile ilgili Alışveriş Bilgileri’nin imhası anlamına gelmemekte olup Taraflar arasında meydana gelebilecek ihtilafların çözümü ve/veya resmi mercilerce talep edilmesi halinde sunulmak üzere saklanacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

2.23. ÜYE, SİTE’nin veya SİTE’nin de içerisinde bulunduğu ticari işletmenin SATICI tarafından üçüncü bir kişiye devri halinde SATICI’nın işbu kullanım koşulları kapsamındaki tüm hak ve sorumluluklar ile birlikte SİTE’ye ait veri tabanının da ilgili üçüncü kişiye devrolacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SATIŞ KOŞULLARI

3.1. SATICI, SİTE’de satışa sunulan ürünleri, ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede, kargo firması aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak ÜYE’ye teslimini gerçekleştirecektir.

3.2. ÜYE'nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte ÜYE’ye kargo yoluyla veya elektronik ortamda kalıcı verici saklayıcısı aracılığıyla tebliğ edilecektir.

3.3. ÜYE, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği her türlü işlemden bizzat sorumlu olacak, söz konusu işlemlerin üçüncü kişiler ad ve hesabına gerçekleştiğini iddia edemeyecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ÜYE, yasa gereği mesafeli sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan sürede veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

4.2. İade talebi, e-posta ile veya yazılı olarak SATICI'ya iletilebilir. SATICI'ya iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde, SATICI tarafından ilgili kredi kartına gerçekleştirilir. Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde SATICI sorumlu tutulamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile cayma hakkından istisna edilen ürünlerde ÜYE’nin iade talepleri kabul edilmez. İşbu istisnalar; yasada, Ön Bilgilendirme Formu'nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir.

5. LE CLUB LACOSTE ÜYELİK KOŞULLARI

5.1. SİTE üzerinden işbu kullanım koşullarını kabul eden ve/veya SATICI’nın fiziki “Lacoste” mağazaları üzerinden Le Club Lacoste üyeliği başvurusunda bulunan ÜYE, SATICI tarafından ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca SATICI’nın Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında duyurduğu çeşitli hediye ve avantajlardan yararlanmaya hak kazanabilecektir.

5.2. ÜYE tarafından sağlanan bilgilerin güncelliği ve doğruluğunun sorumluluğu ÜYE’ye aittir. Güncel olmayan, yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle, SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca SATICI tarafından Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında sağlanan hediye ve avantajlardan yararlanılamaması durumunda sorumluluk ÜYE’ye aittir, bu durumdan SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.3. SATICI tarafından Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında sağlanan avantajlar yalnızca gerçek kişi olan bireysel müşterilere sunulmaktadır. SATICI tarafından sağlanan avantajlar kesinlikle kişiseldir; işbu 5.maddede açıklanan avantajlardan ve SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanyalardan yalnızca ÜYE’nin kendisi yararlanabilir. İşbu kullanım koşulları uyarınca ÜYE’ye Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında sağlanan hak ve avantajların üçüncü kişilere devri yasaktır.

5.4. ÜYE’ye ait yalnızca bir üyelik hesabı olabilir. Bu nedenle bir e-posta adresi veya cep telefonu numarasının birden fazla üyeliğe bağlanması durumunda, SATICIsöz konusu üyelikleri birleştirme hakkına sahiptir. Birkaç üyeliği tek bir üyelikte toplanabilir ve üyelik statüsü bu koşullar altında güncellenebilir. SATICI, herhangi bir müşterisinin SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanyalardan birden fazla üyelik ile yararlanmaya çalıştığını tespit etmesi halinde söz konusu kampanyaları durdurma, ÜYE’nin kampanyalardan yararlanmasını engelleme ve üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk ÜYE’ye aittir, bu durumdan SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.5. Üyelik kapsamında dört (4) statü bulunmaktadır: Level 1 (Player) statüsü - Level 2 (Confirmed) statüsü – Level 3 (Advanced) statüsü - Level 4 (Legend) statüsü. Her statü ÜYE’ye farklı hediye ve avantajlar sağlamaktadır. ÜYE, belirli koşulları yerine getirmesi halinde Level 1 (Player) statüsü, Level 2 (Confirmed) statüsü, Level 3 (Advanced) statüsü ve Level 4 (Legend) statüsüne erişebilir. Erişilen üyelik statüsü, on iki (12) ay süreyle geçerli olacak ve ÜYE’nin SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca belirlenen tutarlarda başarılı satın alma işlemi gerçekleştirilmemesi halinde üyelik statüsü Level 1 (Player) veya bu on iki (12) süresince gerçekleştirilen satın alma işlemine denk gelen statü olarak güncellenecektir. Üye, erişilen üyelik statüsüne ilişkin kampanya ve avantajlardan aksi belirtilmediği sürece ancak ilgili statüde olduğu süre boyunca yararlanabilecek, statüsünün değişmesi halinde eski statüsüne ilişkin kampanya ve avantajlardan yararlanamayacaktır. Böyle bir durumda Üye herhangi bir hak veya herhangi bir tazminat talep edemez.

5.6. ÜYE, 5.5. maddede belirtilen üyelik statülerine erişmek ve işbu madde kapsamındaki hediye ve kampanyalardan yararlanabilmek için SİTE üzerinden veya SATICI’nın fiziki “Lacoste” mağazalarından başarılı satın alma işlemi gerçekleştirmelidir. Cayma hakkının kullanıldığı veya iptal edilen siparişler başarılı satın alma işlemi olarak değerlendirilmeyecek olup ÜYE’nin üyelik statüsünün belirlenmesine etki etmez.

5.7. ÜYE’nin statüsü, Le Club Lacoste üyelik tarihinden itibaren yapılan satın alma işlemleri esas alınarak belirlenecektir.

5.8. SİTE üzerinden veya SATICI’nın fiziki “Lacoste” mağazalarından yapılan başarılı satın alma işlemlerinde, siparişin kargoya verilmesinden otuz (30) gün sonra üyelik statüsü güncellenecektir. ÜYE’nin satın alma işlemi için SATICI’nın geri ödeme yapması durumunda, geri ödemeye karşılık gelen tutar üzerinden üyelik statüsü güncellenecektir.

5.9. ÜYE, aynı anda iki üyelik statüsüne erişmek için yeterli başarılı satın alma işlemi gerçekleştirmesi durumunda her iki statünün avantaj ve ayrıcalıklarından değil, yalnızca en yüksek statüye karşılık gelen avantaj ve ayrıcalıklardan yararlanmaya hak kazanır.

5.10. 5.5. maddede belirtilen statülerde herhangi bir değişiklik yapılması halinde SATICI tarafından ÜYE’ye, yeni statülere ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır. ÜYE,statüler, avantaj ve ayrıcalıklara ilişkin detaylara https://www.lacoste.com.tr/leclublacoste.html adresi üzerinden ulaşabilir.

5.11. SATICI tarafından Le Club Lacoste sadakat programı çerçevesinde ÜYE’ye sağlanan hizmet ve menfaatler ile SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca sağlanan hediye ve avantajlar herhangi bir şekilde paraya çevrilemez, devredilemez, ÜYE bunlara ilişkin bir ödeme talebinde bulunamaz.

5.12. SATICI, Le Club Lacoste sadakat programına ilişkin kampanya koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme veya sonlandırma, sağlanan kampanya, hizmet ve menfaatleri kaldırma hakkını saklı tutar. ÜYE, mevcut üyelik statüsünün, statü şartlarının, işbu kullanım koşulların SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulların ve bu kapsamda sağlanan hediye ve avantajların zaman içerisinde değişebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. İşbu kullanım koşullarının sona ermesi veya feshi halinde ÜYE’nin üyeliği ve Le Club Lacoste sadakat programı kapsamındaki kampanyalara katılım hakkı da sona erer.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. SATICI, ÜYE'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SATICI, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni inceleyerek ve “mh@erenperakende.com” adresine elektronik posta göndererek ya da “444 EREN(3736)” numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.2. ÜYE, tarafından SİTE’ye beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu kullanım koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, ÜYE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ÜYE’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SATICI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilere istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

6.3. ÜYE, kişisel verilerinin SATICI tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. ÜYE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber ÜYE, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Eren Holding A.Ş. ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

6.4. ÜYE, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6.5. ÜYE, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ile her zaman iletişime geçebilir.

İşbu Kullanım Koşulları ÜYE tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Üyeliğiniz Başarıyla Tamamlanmıştır.
Tamam
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Listeyi Görüntüleyin
Favori listenize eklemek için beden seçimi yapmanız gerekmektedir