{ "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
{ "id": "", "firstName": "", "lastName": "", "gender": "", "dateOfBirth": "", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no", "phone": "" }
Anasayfa

Hesap Oluşturun

Le Club Lacoste’a katılın! Üye olarak siparişlerinizin durumunu görüntüleyebilir ve size özel alışveriş deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.


KULLANIM KOŞULLARI

ÜYE, SİTE'yi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

1. TANIMLAR

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan; “SATICI”, Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apartmanı, NO2A/13 Ataşehir- İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Eren Perakende ve Tekstil A.Ş. ve “www.lacoste.com.tr”adlı internet sitesini, “SİTE”, “www.lacoste.com.tr” adlı alan adında bulunan web sitesini, “ÜYE”, SİTE'ye üye olan ve/veya SATICI tarafından sunulan ürünleri satın alan gerçek kişiyi, “ÜRÜN/ÜRÜNLER,” SİTE'de SATICI tarafından satışa sunulacak ürünleri ifade eder

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1. SATICI, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ÜYE'nin, SATICI bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

2.2. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği e-posta ve telefon (GSM) bilgilerinin kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

2.3. ÜYE, kendisi tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; ÜYE’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SATICI'nın, doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.4. Üyelik başvurusu yapılırken ÜYE tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti SATICI’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı SATICI’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

2.5. ÜYE, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda ÜYE'nin SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. ÜYE, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin SATICI'dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. SATICI, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin ÜYE kimlik ve şahıs bilgilerini, kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir ve iş ortakları ile paylaşabilir. ÜYE, bu bilgilerin SATICI tarafından anılan amaçlarla kullanımına ve iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat eder. SATICI, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif ve süresiz muhafaza edebilir.

2.7. ÜYE, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde SİTE'nin sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.8. ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.9. ÜYE, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'nin kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir şekilde SİTE’yi kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, SATICI'ya aittir/SATICI kullanım hakkına sahiptir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. ÜYE, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.10. ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.11. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder.

2.12. ÜYE, SATICI'nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.

2.13. ÜYE'nin, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.

2.14. SATICI, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olarak çalışacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye erişim sağlanmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında sunulmaktadır.

2.15. İnternetin açık bir ortam olması sebebiyle SATICI, ÜYE’nin hiçbir virüs veya zararlı yazılıma maruz kalmayacağını garanti etmemekle birlikte, böyle bir durumun yaşanmaması adına gerekli teknik tedbirleri alacaktır.

2.16. SATICI, SİTE'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. SATICI, yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

2.17. SATICI, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ye karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu koşulların SATICI'nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SATICI'nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

2.18. SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir/SATICI kullanım hakkına sahiptir. SİTE’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevirim içi olarak ya da diğer yöntemler kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

2.19. SATICI, dilediği tarihte, işbu kullanım koşullarını bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. ÜYE’nin kullanım koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devri, hükümsüzdür.

2.20. SATICI mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak SİTE’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

2.21. ÜYE, SİTE'yi kullanmakla SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

2.22. ÜYE, kendi adına oluşturduğu üyeliği SİTE üzerinden sonlandırabilir. Üyeliğin sonlandırılması ile ÜYE’nin SİTE’ye üye olurken verdiği kendisine ait kimlik, e-posta ve telefon (GSM) bilgileri ile alışveriş yapılmaksızın geçirilen ziyaret tarihi, ziyaret saati bilgileri, satıcının tabi olduğu mevzuat kapsamındaki saklama yükümlülüğünün sona ermesini müteakip silinecektir. ÜYE, Üyeliğin sonlandırılmasından evvelce oluşturulan Sipariş Formları ve Kargo Takip Bilgileri ile ilgili Alışveriş Bilgileri’nin imhası anlamına gelmemekte olup Taraflar arasında meydana gelebilecek ihtilafların çözümü ve/veya resmi mercilerce talep edilmesi halinde sunulmak üzere saklanacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

2.23. ÜYE, SİTE’nin veya SİTE’nin de içerisinde bulunduğu ticari işletmenin SATICI tarafından üçüncü bir kişiye devri halinde SATICI’nın işbu kullanım koşulları kapsamındaki tüm hak ve sorumluluklar ile birlikte SİTE’ye ait veri tabanının da ilgili üçüncü kişiye devrolacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SATIŞ KOŞULLARI

3.1. SATICI, SİTE’de satışa sunulan ürünleri, ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede, kargo firması aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak ÜYE’ye teslimini gerçekleştirecektir.

3.2. ÜYE'nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte ÜYE’ye kargo yoluyla veya elektronik ortamda kalıcı verici saklayıcısı aracılığıyla tebliğ edilecektir.

3.3. ÜYE, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği her türlü işlemden bizzat sorumlu olacak, söz konusu işlemlerin üçüncü kişiler ad ve hesabına gerçekleştiğini iddia edemeyecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ÜYE, yasa gereği mesafeli sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan sürede veya ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

4.2. İade talebi, e-posta ile veya yazılı olarak SATICI'ya iletilebilir. SATICI'ya iletilen geçerli iade talepleri, iade talebinin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde, SATICI tarafından ilgili kredi kartına gerçekleştirilir. Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde SATICI sorumlu tutulamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile cayma hakkından istisna edilen ürünlerde ÜYE’nin iade talepleri kabul edilmez. İşbu istisnalar; yasada, Ön Bilgilendirme Formu'nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde detaylıca gösterilmektedir.

5. LE CLUB LACOSTE ÜYELİK KOŞULLARI

5.1. SİTE üzerinden işbu kullanım koşullarını kabul eden ve/veya SATICI’nın fiziki “Lacoste” mağazaları üzerinden Le Club Lacoste üyeliği başvurusunda bulunan ÜYE, SATICI tarafından ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca SATICI’nın Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında duyurduğu çeşitli hediye ve avantajlardan yararlanmaya hak kazanabilecektir.

5.2. ÜYE tarafından sağlanan bilgilerin güncelliği ve doğruluğunun sorumluluğu ÜYE’ye aittir. Güncel olmayan, yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle, SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca SATICI tarafından Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında sağlanan hediye ve avantajlardan yararlanılamaması durumunda sorumluluk ÜYE’ye aittir, bu durumdan SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.3. SATICI tarafından Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında sağlanan avantajlar yalnızca gerçek kişi olan bireysel müşterilere sunulmaktadır. SATICI tarafından sağlanan avantajlar kesinlikle kişiseldir; işbu 5.maddede açıklanan avantajlardan ve SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanyalardan yalnızca ÜYE’nin kendisi yararlanabilir. İşbu kullanım koşulları uyarınca ÜYE’ye Le Club Lacoste sadakat programı kapsamında sağlanan hak ve avantajların üçüncü kişilere devri yasaktır.

5.4. ÜYE’ye ait yalnızca bir üyelik hesabı olabilir. Bu nedenle bir e-posta adresi veya cep telefonu numarasının birden fazla üyeliğe bağlanması durumunda, SATICIsöz konusu üyelikleri birleştirme hakkına sahiptir. Birkaç üyeliği tek bir üyelikte toplanabilir ve üyelik statüsü bu koşullar altında güncellenebilir. SATICI, herhangi bir müşterisinin SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanyalardan birden fazla üyelik ile yararlanmaya çalıştığını tespit etmesi halinde söz konusu kampanyaları durdurma, ÜYE’nin kampanyalardan yararlanmasını engelleme ve üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk ÜYE’ye aittir, bu durumdan SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.5. Üyelik kapsamında dört (4) statü bulunmaktadır: Level 1 (Player) statüsü - Level 2 (Confirmed) statüsü – Level 3 (Advanced) statüsü - Level 4 (Legend) statüsü. Her statü ÜYE’ye farklı hediye ve avantajlar sağlamaktadır. ÜYE, belirli koşulları yerine getirmesi halinde Level 1 (Player) statüsü, Level 2 (Confirmed) statüsü, Level 3 (Advanced) statüsü ve Level 4 (Legend) statüsüne erişebilir. Erişilen üyelik statüsü, on iki (12) ay süreyle geçerli olacak ve ÜYE’nin SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca belirlenen tutarlarda başarılı satın alma işlemi gerçekleştirilmemesi halinde üyelik statüsü Level 1 (Player) veya bu on iki (12) süresince gerçekleştirilen satın alma işlemine denk gelen statü olarak güncellenecektir. Üye, erişilen üyelik statüsüne ilişkin kampanya ve avantajlardan aksi belirtilmediği sürece ancak ilgili statüde olduğu süre boyunca yararlanabilecek, statüsünün değişmesi halinde eski statüsüne ilişkin kampanya ve avantajlardan yararlanamayacaktır. Böyle bir durumda Üye herhangi bir hak veya herhangi bir tazminat talep edemez.

5.6. ÜYE, 5.5. maddede belirtilen üyelik statülerine erişmek ve işbu madde kapsamındaki hediye ve kampanyalardan yararlanabilmek için SİTE üzerinden veya SATICI’nın fiziki “Lacoste” mağazalarından başarılı satın alma işlemi gerçekleştirmelidir. Cayma hakkının kullanıldığı veya iptal edilen siparişler başarılı satın alma işlemi olarak değerlendirilmeyecek olup ÜYE’nin üyelik statüsünün belirlenmesine etki etmez.

5.7. ÜYE’nin statüsü, Le Club Lacoste üyelik tarihinden itibaren yapılan satın alma işlemleri esas alınarak belirlenecektir.

5.8. SİTE üzerinden veya SATICI’nın fiziki “Lacoste” mağazalarından yapılan başarılı satın alma işlemlerinde, siparişin kargoya verilmesinden otuz (30) gün sonra üyelik statüsü güncellenecektir. ÜYE’nin satın alma işlemi için SATICI’nın geri ödeme yapması durumunda, geri ödemeye karşılık gelen tutar üzerinden üyelik statüsü güncellenecektir.

5.9. ÜYE, aynı anda iki üyelik statüsüne erişmek için yeterli başarılı satın alma işlemi gerçekleştirmesi durumunda her iki statünün avantaj ve ayrıcalıklarından değil, yalnızca en yüksek statüye karşılık gelen avantaj ve ayrıcalıklardan yararlanmaya hak kazanır.

5.10. 5.5. maddede belirtilen statülerde herhangi bir değişiklik yapılması halinde SATICI tarafından ÜYE’ye, yeni statülere ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır. ÜYE,statüler, avantaj ve ayrıcalıklara ilişkin detaylara https://www.lacoste.com.tr/leclublacoste.html adresi üzerinden ulaşabilir.

5.11. SATICI tarafından Le Club Lacoste sadakat programı çerçevesinde ÜYE’ye sağlanan hizmet ve menfaatler ile SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulları uyarınca sağlanan hediye ve avantajlar herhangi bir şekilde paraya çevrilemez, devredilemez, ÜYE bunlara ilişkin bir ödeme talebinde bulunamaz.

5.12. SATICI, Le Club Lacoste sadakat programına ilişkin kampanya koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme veya sonlandırma, sağlanan kampanya, hizmet ve menfaatleri kaldırma hakkını saklı tutar. ÜYE, mevcut üyelik statüsünün, statü şartlarının, işbu kullanım koşulların SATICI tarafından SİTE’de ilan edilen ve SATICI’nın zaman zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını elinde saklı tuttuğu kampanya koşulların ve bu kapsamda sağlanan hediye ve avantajların zaman içerisinde değişebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. İşbu kullanım koşullarının sona ermesi veya feshi halinde ÜYE’nin üyeliği ve Le Club Lacoste sadakat programı kapsamındaki kampanyalara katılım hakkı da sona erer.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. SATICI, ÜYE'nin SİTE’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için SİTE üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SATICI, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni inceleyerek ve “mh@erenperakende.com” adresine elektronik posta göndererek ya da “444 EREN(3736)” numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.2. ÜYE, tarafından SİTE’ye beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu kullanım koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, SİTE'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, ÜYE için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve ÜYE’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SATICI ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilere istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.

6.3. ÜYE, kişisel verilerinin SATICI tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. SATICI söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. ÜYE kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber ÜYE, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Eren Holding A.Ş. ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

6.4. ÜYE, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin tarafına bildirilmesini, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6.5. ÜYE, SİTE’de yer alan SATICI’ya ait adres ve telefon bilgilerini ve/veya iletişim formlarını kullanmak suretiyle bu hususlarda SATICI ile her zaman iletişime geçebilir.

İşbu Kullanım Koşulları ÜYE tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

LE CLUB LACOSTE ÜYELİK FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi (“Biz”, “Eren Perakende”) olarak siz Le Club Lacoste üyelerini (“Üye”), https://www.lacoste.com.tr alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz Le Club Lacoste üyeliğiniz (“Üyelik”) esnasında ve Üye olarak Websitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz alışverişleriniz esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No:2A/14 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu 747512 sicil numaralı Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Kimlik Ad Soyadı Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi İlgili Kişi’nin Üyelik kaydının gerçekleştirilebilmesi İlgili Kişi ile Üyelik sözleşmesinin kurulması için Ad Soyadı verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.
Sosyal Medya Hesabı ile Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi Sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile, otomatik
Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye Mesafeli satış sözleşmesinin tarafının belirlenebilmesi İlgili Kişi ile mesafeli satış sözleşmesinin kurulması için Ad Soyadı verisini işlememizin gerekli olması Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile, İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e-arşiv uygulaması ve sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.
İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturada İlgili Kişi’nin Ad Soyadı verisine yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması
Kimlik Ad Soyadı Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’nin satın almış olduğu/hediye kuponu ile sipariş verdiği ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi Düzenlenecek irsaliyede ‘sipariş verenin Ad Soyadı’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Veri türlerine göre yapılan aktarım tablonun ilgili satırlarında belirtilmiştir.
Kimlik Doğum Tarihi Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi İlgili Kişi’nin Üyelik için yaşının doğrulanabilmesi Üyelik sözleşmesinin kurulması için Doğum Tarihi verisini işlememizin gerekli olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.
Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’ye doğum gününde üyelik statüsüne bağlı olarak hediye/avantaj tanınabilmesi Üyelik sözleşmesinin ifası için Doğum Tarihi verisini işlememizin gerekli olması
İletişim E-Posta Adresi Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi Üyeliğe ilişkin olarak gerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi Üye ile iletişime geçebilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla E-Posta gönderme hizmeti alınan kuruluş ile paylaşılacaktır.
Üye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi Üye’nin aydınlatılmış açık rızası
İlgili Kişi’nin şifresini unutması halinde şifre sıfırlama işlemi için gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi İlgili Kişi’nin Websitesi’ne erişimini tekrar sağlayabilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olması
İlgili Kişi’ye Üyelik statüsü değişiklikleri, biriken avantajlar, avantajların kullanım süresi konularında bilgilendirme yapılabilmesi Üyelik sözleşmesinin ifası için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması
Sosyal Medya Hesabı ile Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi Üyeliğe ilişkin olarak gerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi Üye ile iletişime geçebilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile, otomatik
Üye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi Üye’nin aydınlatılmış açık rızası
İletişim E-Posta Adresi Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura gönderilebilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturanın elektronik ortamda İlgili Kişi’ye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Veri türlerine göre yapılan aktarım tablonun ilgili satırlarında belirtilmiştir.
İletişim Telefon Numarası Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi Üye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi Üye’nin aydınlatılmış açık rızası Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Elektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile ve teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile paylaşılacaktır.
İlgili Kişi’ye Üyelik statüsü değişiklikleri, biriken avantajlar, avantajların kullanım süresi konularında SMS ve/veya telefon araması vasıtası ile bilgilendirme yapılabilmesi Üyelik sözleşmesinin ifası için Telefon Numarası verisini işlememizin gerekli olması
Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye Üyeliğe ilişkin olarak gerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi Üye ile iletişime geçebilmek amacıyla Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik
İletişim Adres Üye İlgili Kişi’nin gelecekteki sipariş işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi Müşteri memnuniyeti kapsamında İlgili Kişi’nin gelecekteki sipariş işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi bakımından Adres verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Adres bölümünün doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor.
Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’nin satın almış/hediye kuponu ile sipariş vermiş olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi Düzenlenecek irsaliyede ‘malın gönderileceği yer’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile paylaşılacaktır.
İlgili Kişi‘nin satın aldığı/hediye kuponu ile sipariş verdiği ürünün belirtmiş olduğu adrese gönderilebilmesi Mesafeli satış sözleşmesinin ifası için Adres verisini işlememizin gerekli olması
Müşteri İşlem Sipariş Bilgisi Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi tarafından geçmiş sipariş bilgilerinin görüntülenebilmesi, sipariş takibinin ve sipariş ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi İlgili Kişi’nin mesafeli satış sözleşmesinden doğan cayma, iade gibi haklarını kullanması için Sipariş Bilgisi verisini işlememizin zorunlu olması Siparişte bulunulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor.
Pazarlama Alışveriş Geçmişi Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘malın nevi, miktarı, fiyatı, vergi tutarı verilerine e-arşiv faturada yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması Alışverişin yapılması vasıtası ile, otomatik Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla e-arşiv uygulaması ve sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.
İlgili Kişi’ye alışveriş alışkanlıklarına göre hizmet sunulabilmesi Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi doğrultusunda İlgili Kişi’nin alışveriş alışkanlıklarına göre hizmet sunabilmemiz bakımından ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması
İlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi Düzenlenecek irsaliyede ‘malın nevi, miktarı, fiyatı, vergi tutarı’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi
Alışveriş yapılan tarih ve alışveriş tutarı kapsamında Üyelik statüsünün belirlenebilmesi ve güncellenebilmesi Üyelik sözleşmesinin ifası için Alışveriş Geçmişi verisini işlememizin gerekli olması
Diğer Cinsiyet Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi İlgili Kişi’nin cinsiyetine göre kendisine ürün/avantaj önerilebilmesi İlgili Kişi’ye ürün/avantaj önerisinde bulunabilmesi kapsamında Cinsiyet verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor.
Diğer Favori Ürün Üye Üye’nin beğendiği ürünlere kolay erişim sağlayabilmesi Üye’nin alışveriş deneyiminin kolaylaştırabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Ürünlerin favorilere eklenmesi vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor.
Diğer Kişiselleştir me Tercihi Kapsamında Ad Soyadı, Mahlas vb. Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’nin talebi üzerine, satın almış /hediye kuponu ile sipariş vermiş olduğu ürünün tercihi doğrultusunda kişiselleştirilebilmesi İlgili Kişi’nin talep ettiği ‘kişiselleştirme’ edimi kapsamında İlgili Kişi ile kurulan sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması Siparişte ilgili alanın doldurulması vasıtası ile, otomatik Yapılmıyor.
Diğer Yorum/Değerlendirme Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye İlgili Kişi’nin bu aşamalardaki taleplerinin yerine getirilebilmesi İlgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması Website üzerinden ilgili alanların doldurulması vasıtası ile, otomatik İlgili Kişi’nin yorumlarının, taleplerinin, değerlendirmelerinin ve sorularının Website’de görünür olabilmesi için Website üzerinde alenileştirilmektedir.
Diğer Ad Soyad, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Adres, EPosta Adresi, Sipariş Bilgisi, Alışveriş Geçmişi, Cinsiyet, Favori Ürün Tabloda Yer Alan Tüm İlgili Kişiler İlgili Kişi’nin müşteri deneyiminin artırılabilmesi ve kişiselleştirilebilmesi için müşteri sistemimize kaydedilebilmesi Müşteri segmentasyonumuzun oluşturularak bunun İlgili Kişi’ye ayrıcalıklı hizmet sunulmasında kullanılması kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Müşteri sistemi vasıtası ile, otomatik Veri türlerine göre yapılan aktarım tablonun ilgili satırlarında belirtilmiştir.
Diğer Telefon Numarası, E-Posta Adresi Tabloda Yer Alan Tüm İlgili Kişiler Performans reklam kanallarında kullanılarak reklamların isabetli hale getirilebilmesi İlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş ürün ve hizmetlere yönelik reklamların sunulması kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Tablonun ilgili satırlarında belirtilen toplama yöntemleri vasıtası ile Performans reklam hizmeti sunan şirketler ile bu hizmetin sunulabilmesi amacıyla paylaşılacaktır.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

*Müşteri segmentasyonumuzun oluşturulması için işlenen tüm veri türleri; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi, yeniden pazarlama faaliyetleri, analiz çalışmaları, hedefli pazarlama ve kişiselleştirme çalışmaları, kullanıcı deneyimi testleri ve Website iyileştirme çalışmaları kapsamında, bu hizmetlerin alındığı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, anılan hizmetlerin alınabilmesi amacıyla yapılmakta ve sağlanan hizmetin doğası gereği gerçekleşmektedir. Sayılan amaçlar dışında bir aktarım amacı söz konusu olursa bu Aydınlatma Metni gerektiği şekilde güncellenecektir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • kvkk@erenperakende.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, erenperakende@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle,
 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No:2A/14 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Lacoste markası olarak;

 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 7 ve 8 gereğince ticari elektronik ileti gönderebilmek için siz müşterilerimizin onayını almakla yükümlüyüz.
 • Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başta 27/02/2020 tarihli 2020/173 sayılı, 08/07/2019 tarihli 2019/04 sayılı, 31/05/2019 tarihli 2019/159 sayılı, 31/05/2019 tarihli 2019/162 sayılı kararları olmak üzere sizlere açık rızanız olmaksızın ticari elektronik ileti gönderebilmemiz mümkün olmamaktadır.

Lacoste markamız altında satış ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetinizin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sizlere kısa mesaj ve elektronik posta göndermemiz ile sizlerle telefon vasıtası ile iletişim kurmamız ticari elektronik iletişim kapsamında olduğundan, sizlerle bu amaçlarla ticari elektronik iletişim yapabilmemiz için yukarıda yazılı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir.

Bu nedenlerle paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinizin sizlerle ticari elektronik iletişim yapılması için kullanılıp kullanılamayacağı konusunda sizden açık rızanızı talep etmekteyiz. Önemle belirtmek isteriz ki; ticari elektronik ileti gönderimi hiçbir surette sizin açık rızanız olmadan yapılmayacaktır. Bu konudaki karar tamamen sizin takdirinizde olup bizler bu konuda size bir zorlamada bulunmamaktayız.

Bu işaret kutucuğunu (checkbox) işaretleyerek vereceğiniz açık rıza kararınızı, öncesinde yer alan Aydınlatma Metni doğrultusunda almanızı hatırlatır, seçiminizin bizlerle olan ilişkinize dair herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağını bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz. Böyle bir olumsuzluk hissettiğiniz anda kvkk@erenperakende.com adresinden bizlere bilgi verebilirsiniz.

Bu işaret kutucuğunu onaylamanız, iletişim verilerinizin sizlerle ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işleneceği anlamına gelecektir. Kutucuğun işaretlenmemesi halinde açık rızanız olmadığı kabul edilecek ve iletişim verileriniz ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmeyecektir.

Üyeliğiniz Başarıyla Tamamlanmıştır.
Tamam
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Listeyi Görüntüleyin
Favori listenize eklemek için beden seçimi yapmanız gerekmektedir